fa-IRen-US

Nasa

Nasa

انتخاب LIFEPAK 1000 توسط ناسا به عنوان اولین دستگاه الکتروشوک AED در فضا :

ناسا در میان 18 تولید کننده AED معتبر  در سراسر دنیا ،LifePak 1000 کمپانی فیزیوکنترل را برای پشتیبانی اعضای ایستگاه بین المللی فضایی(ISS) انتخاب کرد .

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر رجوع کنید .

مطلب بعدی پد الکتروشوک
2303