fa-IRen-US

یوتاب مد ویژن با هدف ارائه محصولات کار آمد و به روز به جامعه پزشکی کشور شکل گرفت.
رضایتمندی مشتریان حاصل از تجربه و تخصص ناشی از کار مداوم تیم موسس این شرکت با مراکز درمانی متعدد، به عنوان یکی از اهداف مهم این شرکت به شمار رفته و ارائه خدمات آموزشی در جهت بهبود استفاده از محصولات مختلف همواره در صدر فعالیت‏‏‏‏‏‏‏‏ه‏ای این شرکت  قرار داشته است.

• برخي از فعالیت‏های یوتاب مد ویژن عبارتند از:

• تجهیزات احیای قلبی و ریوی شامل الکتروشوک،ماساژ قلبی مکانیکی و دستگاه راهنمای CPR

• دستگاه مانیتورینگ درجه حرارت مری (  Hot and Cold Esophageal Temprature Monitoring System )  

• پیس میکر و تجهیزات  و مصرفی های الکتروفیزیولوژی قلب

• سیستمهای تصفیه آب پزشکی سانترال جهت بخش‏های دیالیز و پرتابل جهت دیالیز در ICU.   

• تجهیزات جانبی دستگاه های الکتروشوک از قبیل پد های یک بار مصرف چند منظوره.

• دستگاه های شبیه ساز  علائم حیاتی بیمار.